Δήμος Τρικκαίων

Επίδομα Α Κοινωνικών Βοηθειών

Δικαιούχοι:

Η οικονομική ενίσχυση αφορά περιπτώσεις έκτακτης και πολύ σοβαρής ανάγκης στο άτομο ή την οικογένεια που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί από τους ίδιους ( π.χ. θέματα ασθένειας, φυσικών καταστροφών κλπ.) προκειμένου να αποφευχθεί η επαιτεία και η ένδεια.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος (διπλής όψεως)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του αιτούντος (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σούλιος Σταύρος 2431063203 [email protected]