Δήμος Τρικκαίων

Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης

Διαδικασία:

  1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
  2. Έλεγχος – Απόφαση (υπογραφή με εντολή Δημάρχου) – Αρ. Μητρώου.
  3. Αποστολή αντιγράφου Απόφασης στο δικαιούχο.

Επιπλέον:

  1. Tο επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο και κατατίθεται στο λογαριασμό που έχει υποδείξει ο δικαιούχος.
  2. Η πληρωμή γίνεται από τα κατά τόπους Ταχυδρομεία με την προσκόμιση του βιβλιαρίου οικονομικής ενίσχυσης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα ή του κηδεμόνα που υποβάλλει την αίτηση.
  • Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του τόπου κατοικίας του αναπήρου, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το άτομο αυτό πάσχει από εγκεφαλική παράλυση.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την Υπηρεσία μας).
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα θεωρημένο από την Εφορία ή υπεύθυνη δήλωση (αν δεν υποβάλει φορολογική δήλωση), επίσης θεωρημένη από την Εφορία.
  • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμής που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ( τράπεζα ή ΕΛΤΑ ), με πρώτο όνομα του δικαιούχου.

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Κωστίκας Ευάγγελος 2431046202 [email protected]