Δήμος Τρικκαίων

Επίδομα Ομογενών Υπερήλικων

Δικαιούχοι:

Οι συμπληρώσαντες το 60ο έτος της ηλικίας τους ή ανίκανοι για εργασία οικονομικά αδύνατοι , οι οποίοι δεν έχουν ανιόντες ή κατιόντες που θα μπορούν να τους συντηρήσουν:

 1. Ομογενείς Έλληνες το γένος ή την ιθαγένεια από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή από την Κίνα , υπό την προϋπόθεση ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα μετά το έτος 1944 και δεν αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά.
 2. Ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο που κατέφυγαν στην Ελλάδα από το ελληνοϊταλικό πόλεμο και μετά και διαμένουν στις περιφέρειες των νομών Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κερκύρας.
 3. Έλληνες υπήκοοι που απελάθηκαν ή απελαύνονται από την Τουρκία, λόγω των υπό τουρκικών αρχών ληφθέντων ανθελληνικών μέτρων, ως και Έλληνες υπήκοοι που εξαναγκάστηκαν ή εξαναγκάζονται να φύγουν από την Τουρκία, λόγω της απαγόρευσης να ασκήσουν το επάγγελμά τους ή λόγω μη ανανέωσης της άδειας παραμονής τους στην Τουρκία.
 4. Ομογενείς από την Αίγυπτο που ήλθαν στην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου 1956 ή μετά την 1η Ιανουαρίου 1952, για όσους προέρχονται από το Κάιρο, σύμφωνα με το Ν.Δ. 4377 / 1964.

Το πιο πάνω επίδομα παρέχεται υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν επιδοτούνται μέσω του εφαρμοζόμενου προγράμματος μηνιαίας επιδοτήσεως υπερηλίκων προσφύγων Υπάτου Αρμοστού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες.

Διαδικασία:

 1. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 2. Έλεγχος δικαιολογητικών – συμπλήρωση φακέλου.
 3. Διενέργεια Κοινωνικής έρευνας.
 4. Έκδοση Απόφασης ( υπογραφή με εντολή Δημάρχου ).
 5. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης, εγγραφή στο Μητρώο & στις καταστάσεις πληρωμής.
 6. Αποστολή αντιγράφου Απόφασης στο δικαιούχο.

Σημειώσεις:

Το επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο και κατατίθεται στο λογαριασμό που έχει υποδείξει ο δικαιούχος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου και του συνδικαιούχου (εάν υπάρχει).
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου του ομογενούς (το διαβατήριο πρέπει να φέρει τη σφραγίδα ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ).
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας του ομογενούς (η σελίδα με τα ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου και αυτή με την τελευταία θεώρηση).
 • Επικυρωμένο εκκαθαριστικό σημείωμα του ομογενούς ή υπεύθυνη δήλωση (αν δεν υποβάλει φορολογική δήλωση) θεωρημένη από την Εφορία.
 • Απόκομμα σύνταξης (εάν υπάρχει).
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμής που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα ή ΕΛΤΑ), με πρώτο όνομα του δικαιούχου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την Υπηρεσία μας εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος).

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σούλιος Σταύρος 2431063203 [email protected]