Δήμος Τρικκαίων

Επίδομα Αιματολογικών Νοσημάτων

Διαδικασία

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 2. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στο δικαιούχο.

Επιπλέον

 1. Το επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
 2. Το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα ανά κατηγορία καθορίζεται στο ΦΕΚ 931/21-5-2008 τΒ.
 3. Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναζητήσει το υπ αριθ. (2) πιστοποιητικό εφ όσον το επιθυμείτε.

Σημειώσεις

Όσον αφορά την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, θα δηλώνονται:
 • Ο διαχειριστής του επιδόματος.
 • Η υποχρέωσή του να ενημερώνει την Υπηρεσία σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή οποιασδήποτε μεταβολής.
 • Το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες του επιδοτούμενου ατόμου.
 • Η ασφάλεια του αναπήρου, η μόνιμη κατοικία του και η παρούσα σύνθεση της οικογένειάς τους.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α., που να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος πάσχει από μεσογειακή αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση και έχει ανάγκη μετάγγισης αίματος ή παραγώγων αίματος ή παρουσιάζει συχνές αιμολυτικές κρίσεις.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (αναζητείται από την Υπηρεσία μας).
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του συνδικαιούχου (θεωρημένα).
 • Α.Μ.Κ.Α. δικαιούχου και διαχειριστή επιδόματος.
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης.
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιάριου τραπέζης (πρώτη σελίδα ), ή καρτέλας ΕΛΤΑ, με πρώτο όνομα του δικαιούχου, στοιχεία και ΙΒΑΝ.
 • Γνωμάτευση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Κ.Ε.Π.Α. (ΙΚΑ Τρικάλων, Ομήρου 13).

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σούλιος Σταύρος 2431063203 [email protected]