Δήμος Τρικκαίων

Επίδομα Τυφλότητας

Διαδικασία:

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 2. Έλεγχος – Απόφαση – Υπογραφή (με εντολή Δημάρχου) – Αριθ. Μητρώου.
 3. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στον δικαιούχο.

Σημειώσεις

 1. Το επίδομα καταβάλλεται κάθε δίμηνο.
 2. Το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα ανά κατηγορία καθορίζεται στο ΦΕΚ 931/21-5-2008 τΒ.
 3. Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναζητήσει το υπ αριθ. (3) πιστοποιητικό εφ όσον το επιθυμείτε.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. όπου θα πιστοποιείται η τυφλότητα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του συνδικαιούχου
 • Απόκομμα σύνταξης (εάν παίρνει)
 • ΑΜΚΑ δικαιούχου και συνδικαιούχου επιδόματος
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης. Σε περίπτωση που δεν υποβάλετε φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογ/σμού πληρωμής που τηρείται σε Τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ.
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σκρέκα Χρυσάνθη 2431046202 [email protected]