Δήμος Τρικκαίων

Επίδομα Βαρείας Αναπηρίας

Διαδικασία:

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 2. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στο δικαιούχο.

Επιπλέον:

 1. To επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
 2. Το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα ανά κατηγορία καθορίζεται στο ΦΕΚ 1276/23-12-1998 (τ. Β΄) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Γνωμάτευση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ (ΙΚΑ Τρικάλων, Ομήρου 13).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Αναζητείται από την Υπηρεσία μας).
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου νοσηλείας.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του συνδικαιούχου (θεωρημένα).
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας, ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. Τρικάλων εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση.
 • Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ δικαιούχου καθώς και του συνδικαιούχου.
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Τραπέζης (πρώτη σελίδα), ή καρτέλας ΕΛΤΑ, με πρώτο όνομα του δικαιούχου, στοιχεία και IBAN.

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σκρέκα Χρυσάνθη 2431046202 [email protected]