Δήμος Τρικκαίων

Μεταδημότευση άγαμου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής (Εκκαθαριστικά ΔΟΥ δυο τελευταίων ετών)

Συνημμένα Έγγραφα