Δήμος Τρικκαίων

Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε Δήμο εκτός του τόπου καταγωγής τους

Για την μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε Δήμο εκτός του τόπου καταγωγής τους, απαιτούνται τα ακόλουθα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο
  • Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων
  • Πιστοποιητικά γεννήσεως ανήλικων τέκνων - Σε περίπτωση που την επιμέλεια έχει αυτός που μεταδημοτεύει
  • Εκκαθαριστικά των δυο τελευταίων ετών που να δηλώνεται ως τόπος κατοικίας τον Δήμο Τρικκαίων

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακελλαρίου Χρήστος 2431351298 [email protected]