Δήμος Τρικκαίων

Μεταδημότευση έγγαμου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
  • Εκκαθαριστικά των δυο τελευταίων ετών που να δηλώνεται ως τόπος κατοικίας τα Τρίκαλα.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

Συνημμένα Έγγραφα