Δήμος Τρικκαίων

Μεταγραφή στα Μητρώα Αρρένων

Σημειώσεις

Η αίτηση είναι των γονέων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό εγγραφής από τα Μητρώα όπου πρόκειται να διαγραφεί.

Συνημμένα Έγγραφα