Δήμος Τρικκαίων

Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Συνημμένα Έγγραφα