Δήμος Τρικκαίων

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

Σημειώσεις

Στην αίτηση του ενδιαφερομένου να αναφέρεται η φράση «στρατολογική χρήση» και ο λόγος για τον οποίο θέλει για να θεωρηθεί προστάτης της οικογένειας (αφορά στο Δημοτολόγιο).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

Συνημμένα Έγγραφα