Δήμος Τρικκαίων

Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

Σημειώσεις

Στην υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται αν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος ή άγαμος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Δύο φωτογραφίες
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας
  • Έκδοση πιστοποιητικού για τους άνδρες από το Μητρώο Αρρένων όπου είναι εγγεγραμμένοι ή από τα δημοτολόγια για τις γυναίκες.

Συνημμένα Έγγραφα