Δήμος Τρικκαίων

Προσθήκη Κυρίου Ονόματος

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να αναφέρει το κύριο όνομα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακελλαρίου Χρήστος 2431351298 [email protected]