Δήμος Τρικκαίων

Προχωρά η καθαίρεση τμημάτων της γέφυρας οδού Σατωβριάνδου

28 Ιουνίου 2018
Εγκρίθηκε η μελέτη καθαίρεσης βραχιόνων και καταστρώματος της γέφυρας

Λύση σε έργο που παρέμενε ανολοκλήρωτο δίνει ο Δήμος Τρικκαίων. Μετά από τις σχετικές διαδικασίες, το Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Ιουνίου 2018 ενέκρινε τη μελέτη για την «Καθαίρεση βραχιόνων και καταστρώματος γέφυρας Σατωβριάνδου και Κουτσούφλιανης». Μια γέφυρας που παραμένει επί εννέα χρόνια σε ημιτελή κατάσταση, έχοντας παρουσιάσει προβλήματα στη διάρκεια της κατασκευής της. Ετσι, ο Δήμος Τρικκαίων ξεκίνησε την προσπάθεια, να δοθεί επιτέλους λύση. Αρχικώς προωθήθηκε η μελέτη για να δείξει τον «δρόμο» που θα χρειαστεί να διαβεί ο Δήμος. Αυτός ο «δρόμος» ήταν η καθαίρεση των βραχιόνων και του καταστρώματος, χωρίς, δηλαδή, τα βάθρα της γέφυρας. Η μελέτη αποκατάστασης της εν λόγω γέφυρας – ως προς το τμήμα της καθαίρεσης – υποβλήθηκε από τη μελετητική εταιρεία «ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.». Απομένει η ετοιμασία από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, της διαδικασίας για τον διαγωνισμό. Είναι χαρακτηριστικό πως το έργο της καθαίρεσης από μόνο του είναι σημαντικό από τεχνική άποψη, και εφιστάται η προσοχή λόγω της επικινδυνότητάς του, με συγκεκριμένες οδηγίες, όπως, για παράδειγμα, για ικριώματα βαρέως τύπου, για ασφαλές περιβάλλον εργασίας, για μεθοδολογία αποτάνυσης των καλωδίων κ.α., με συγκεκριμένα στάδια και τρόπους.
Μόλις γίνει ο διαγωνισμός και επιλεγεί ο ανάδοχος, θα ξεκινήσει το έργο, που θα είναι η τελευταία πράξη, πριν ο Δήμος Τρικκαίων, «με την πρώτη ευκαιρία», όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, προωθήσει την κατασκευή νέας γέφυρας, τόσο απαραίτητης για ολόκληρη την περιοχή.

 

Από το γραφείο Τύπου