Δήμος Τρικκαίων

Προχωρά το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στη δυτική Θεσσαλία

12 Ιουλίου 2021

Με την υπογραφή της σύμβασης για τον Τεχνικό Σύμβουλο, προχωρά η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στη δυτική Θεσσαλία με προϋπολογισμό περίπου 33.000.000 € (με ΦΠΑ), που αφορά τους 10 Δήμους των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας.
Το πρωί της Δευτέρας 12 Ιουλίου 2021 ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΑΔΥΘ Δημήτρης Παπαστεργίου και ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος, συνυπέγραψαν τη σύμβαση στο Δημαρχείο Τρικκαίων. Πρόκειται για τη «Σύμβαση παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» για το Υποέργο 2: Τεχνικός σύμβουλος για το έργο μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) δυτικής Θεσσαλίας». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 411.637,72 € (με ΦΠΑ). Τεχνικός σύμβουλος αναδείχθηκε η εταιρεία ENVIROPLAN Α.Ε., η οποία αναλαμβάνει τις υποστηρικτικές τεχνικής και επιστημονικής φύσεως υπηρεσίες:
α. έως την σύναψη της σύμβασης για τη ΜΕΑ
β. κατά τη φάση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας της ΜΕΑ
γ. κατά τη φάση υποχρεωτικής συντήρησης της ΜΕΑ.
Ο κ. Παπαστεργίου, ως εκπρόσωπος του φορέα υλοποίησης, του Δήμου Τρικκαίων, τόνισε τη σημασία του έργου για το περιβάλλον όλης της δυτικής Θεσσαλίας, εντάσσοντας την περιοχή στη νέα εποχή  διαχείρισης απορριμμάτων. Ο κ. Τσιάκος, ως εκπρόσωπος της ΠΑΔΥΘ, που είναι ο κύριος του έργου, επεσήμανε την ουσία της συνεργασίας για μια τόσο μεγάλη σε ωφελιμότητα και αξία παρέμβαση, που αφορά περίπου 240.000 πολίτες.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων και η ΠΑΔΥΘ (εταιρεία – πρότυπο στη διαχείριση απορριμμάτων) προχώρησαν τις μελέτες, βάσει προγραμματικής συμφωνίας ήδη από το 2017. Ετσι το έργο έφτασε μέχρι την ΕΕ, καθώς πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό, λόγω του μεγάλου του προϋπολογισμού.

Το έργο εντάχθηκε το 2018 στο ΠΕΠ Θεσσαλίας και χρηματοδοτείται για να δώσει λύσεις και να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο τη διαχείριση των απορριμμάτων στους δύο νομούς, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Τα οφέλη είναι τεράστια, καθώς επιτυγχάνονται:

  • Η μείωση του προς υγειονομική ταφή ρεύματος απορριμμάτων και κατ’ επέκταση η αύξηση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ
  • Η ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας που μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν,
  • Παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας
  • Παραγωγή ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του βιοαερίου.
  • Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης ή ανακύκλωσης
  • Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γενικά η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας.
  • Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για περιβαλλοντικά θέματα.
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σε επόμενο στάδιο και αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, αναδεικνύεται ο εργολάβος για να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

Από το γραφείο Τύπου