Δήμος Τρικκαίων

Προχωρούν πράξεις εφαρμογής στα Τρίκαλα - περιοχή Αγία Μονή ΙΙ

1 Δεκεμβρίου 2016
Συνεχίζονται από τον Δήμο Τρικκαίων οι απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση των πράξεων εφαρμογής σε περιοχές των Τρικάλων.

Η διαδικασία έχει επιταχυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια και με την εξοικονόμηση χρημάτων, ήδη έχουν ολοκληρωθεί αρκετές μελέτες. Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της Πράξης Εφαρμογής της νεοεντασσόμενης περιοχής « Αγία Μονή ΙΙ» του Δήμου Τρικκαίων ήδη έγινε επεξεργασία των ενστάσεων και των δηλώσεων ιδιοκτησίας που υποβλήθηκαν κατά την Γ’ Ανάρτηση, αλλά και των νέων δεδομένων που προέκυψαν. Μετά από αυτό, ο Δήμος καλεί τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες, αφού λάβουν γνώση των στοιχείων της Ανάρτησης έτους 2016 της Πράξης Εφαρμογής « Αγία Μονή ΙΙ», (πίνακες και διαγράμματα), στα οποία περιλαμβάνεται  αποτύπωση, κτηματογράφηση και τακτοποίηση των ιδιοκτησιών της περιοχής αυτής, να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

Πληροφορίες δίνονται στο Δημαρχείο, οδός Ασκληπιού 18, 2ος όροφος, καθημερινά 11:00 π.μ. – 13:00 π.μ. )

 

 

Από το γραφείο Τύπου