Δήμος Τρικκαίων

Προχωρούν και οι διαδικασίες για τη νέα πλατεία σε 4ο Δημοτικό – Ι.Ν. Παναγίας Επίσκεψης

20 Δεκεμβρίου 2022

Προσωρινός ανάδοχος για σημαντική αναβάθμιση στο Βαρούσι, αναδείχθηκε από τις σχετικές διαδικασίες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων. Το έργο που αναπλάθει πλήρως την πλατεία στον Ι.Ν. Παναγία Επίσκεψης και μπροστά από το 4ο Δημοτικό Σχολείο έχει τίτλο «Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου Ι.Ν. Αγ. Επίσκεψης στην Πόλη των Τρικάλων». Χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο» με προϋπολογισμό 610.000 € και εκσυγχρονίζει, ομορφαίνοντας, την εικόνα της περιοχής. Βάσει της μελέτης, ο εργολάβος που θα αναδειχθεί, θα προχωρήσει σε αποκατάσταση της πλακόστρωσης του υπαίθριου χώρου γύρω από τον περιβάλλοντα χώρου του Ι.Ν. της Αγ. Επίσκεψης και του 4ου Δημοτικού και σε δημιουργία νέων καθιστικών και νέων χώρων πρασίνου. Ουσιαστικά δημιουργείται μια νέα πλατεία, που εντάσσεται στα γενικότερα σχέδια του Δήμου Τρικκαίων για αναβάθμιση όλη της παραδοσιακής συνοικίας των Τρικάλων.
Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε μια έκταση 2350 τ.μ., για την εξυπηρέτηση του σχολείου και της εκκλησίας. Περιλαμβάνουν, επίσης, νέα παρτέρια – καθιστικά γύρω από το σχολείο και την εκκλησία, νέο φωτισμό, νέο δίκτυο ομβρίων, χώρο καθιστικού με πολλαπλή χρήση στη νοτιοδυτική πλευρά της πλατείας. Ακόμη, τοποθετούνται νέα υλικά, αποξηλώνονται όλα τα παλιά και γίνονται πρόσθετες διαμορφώσεις, ενώ έμφαση δίνεται και στα υλικά για την ομαλή διεξαγωγή της τοπικής κυκλοφορίας.
Το έργο θα ξεκινήσει, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Από το γραφείο Τύπου