Δήμος Τρικκαίων

Προειδοποίηση της ΔΕΥΑΤ για επανέναρξη διακοπών υδροδότησης λόγω οφειλών

11 Μαΐου 2021

 

Από τη Διοίκηση της ΔΕΥΑΤ γίνονται γνωστά τα εξής:
«Η Διοίκηση της ΔΕΥΑ Τρικάλων από την αρχή της πανδημίας, με το βλέμμα στραμμένο προς τους συμπολίτες μας που πλήττονται από την πρωτόγνωρη κατάσταση, επέδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία για περιπτώσεις καταναλωτών που δυσκολεύονται στην αποπληρωμή των οφειλών τους.

Όμως, για να μπορέσει η ΔΕΥΑΤ να συνεχίσει να παρέχει τις υψηλού επιπέδου ανταποδοτικές υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές της, είναι αναγκαίο να εισπράττει από τους αποδέκτες των υπηρεσιών τα ανταποδοτικά τέλη που αφορούν την ύδρευση και την αποχέτευση και τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.

Για την διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνέχιση της απρόσκοπτης και άρτιας λειτουργία των δικτύων, είναι αναγκαίο να γίνονται έγκαιρα και εμπρόθεσμα οι εξοφλήσεις των οφειλών προς την Επιχείρηση. Σε αντίθετη περίπτωση θα επέρχονται οι συνέπειες που επιφέρουν οι ληξιπρόθεσμοι και ανεξόφλητοι λογαριασμοί καταναλώσεως ύδατος.

Για το λόγο αυτό, η Επιχείρηση, προς αποφυγή αιφνιδιασμού των καταναλωτών , ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 17.5.2021 θα αρχίσουν να λαμβάνουν χώρα διακοπές υδροδότησης για όσα υδρόμετρα εμφανίζουν ληξιπρόθεσμους ανεξόφλητους λογαριασμούς».

 

Από το γραφείο Τύπου