Δήμος Τρικκαίων

Προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο

16 Ιουνίου 2016
Συντονισμός και συνεργασία, εν όψει του θέρους για την αντιπυρική περίοδο, ήταν το αντικείμενο σημερινής συνεδρίασης στο Δημαρχείο Τρικκαίων. Επρόκειτο για τη συνεδρίαση του ΣΤΟ (Συντονιστικό Τοπικό Οργανο) Πολιτικής Προστασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαστεργίου προέκρινε ως κυρίαρχο, τη δυνατότητα άμεσων και πρακτικών συνεργασιών σε ζητήματα που υπάρχουν ή πιθανώς ανακύψουν για την αντιπυρική προστασία. Στη συνέχεια, με παρόντες όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του Δήμου (Δ/νση Επιχειρησιακού Εργου), εθελοντικές οργανώσεις, τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Βασταρούχα, τον αντιδήμαρχο Πρασίνου κ. Γούλα, τον εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας κ. Χρ. Μπούρα, έγινε ευρεία συζήτηση. Με δεδομένη την παρουσία των προέδρων των συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων, αναλύθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα οχημάτων ή την καθαριότητα δρόμων και τέθηκαν στόχοι, προκειμένου να υλοποιηθούν συγκεκριμένες δράσεις.
Όλα αυτά, με κύριους άξονες την ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε περίπτωση πυρκαγιάς, την ετοιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων, την ορθή – έγκαιρη προετοιμασία και την άμεση επέμβαση, σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Από το γραφείο Τύπου

STO1