Δήμος Τρικκαίων

Πρόγραμμα για τα "Τρίκαλα, πόλη της Ισότητας"

20 Δεκεμβρίου 2019

Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων μετέχει ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για μια δράση που υλοποιείται από Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας του Δήμου στο δίκτυο GENDERED LANDSCAPE του URBACT ΙΙΙ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και μετέχουν οι πόλεις Umea ( Σουηδία), Φρανκφούρτη (Γερμανία), Βαρκελώνη (Ισπανία), La Rochelle ( Γαλλία ), Celje (Σλοβενία), Panevezys ( Λιθουανία).

Με δεδομένο ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής, το Δίκτυο GENDERED LANDSCAPE, προωθεί την ένταξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής των συγχρόνων ευρωπαϊκών πόλεων. Στόχος είναι, άντρες και γυναίκες να έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στη διαμόρφωση της τοπικής κοινωνίας, αλλά και χρήσης του δημόσιου χώρου, των υποδομών και των υπηρεσιών της πόλης.

Ετσι, προωθείται η δημιουργία μιας ανοιχτής, ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς πόλης, τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες, προωθώντας την αρχή της ισότητας των φύλων ως κινητήρια δύναμη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Σκοπός είναι η μέθοδος GENDERED LANDSCAPE να χρησιμοποιηθεί και να εφαρμοστεί ολιστικά σε διαφορετικούς τομείς, όπως για παράδειγμα στους δημόσιους χώρους μιας πόλης, στην απασχόληση και επιχειρηματικότητα, στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, στην εκπαίδευση κ.λπ. Ειδικά για τον Δήμο Τρικκαίων, αυτός να αποτελέσει ενεργό και πρωτοπόρο μέλος του Δικτύου, δείχνοντας τον δρόμο για ουσιαστική ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων στις τοπικές κοινωνίες και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας.

 

Από το γραφείο Τύπου