Δήμος Τρικκαίων

Πρόγραμμα – συνεργασία ΚΗΦΗ Δ. Τρικκαίων και ΤΕΦΑΑ Τρικάλων για τη σχέση άνοιας και άσκησης    

31 Ιανουαρίου 2023

Μια νέα δράση για τους/τις φιλοξενούμενους/ες στο ΚΗΦΗ υλοποιείται σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων. Δράση που αφορά στη μελέτη της επίδρασης της άσκησης σε άτομα με άνοια. Πρόκειται για τη διπλωματική εργασία της φοιτήτριας του τμήματος, κ. Κωνσταντίνας Μηνοπούλου, με τίτλο «Η επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος άσκησης στην κινητική, γνωστική και συναισθηματική ικανότητα ατόμων με άνοια». Με επιβλέπουσα την καθηγήτρια του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων κ. Γεωργία Μαγγουρίτσα το πρόγραμμα – διάρκειας 2,5 μηνών – αποβλέπει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τη σχέση άσκησης και άνοιας.
Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Νίκος Σακκάς επεσήμανε πως «με το πρόγραμμα και τη συνεργασία ΚΗΦΗ Δήμου Τρικκαίων και ΤΕΦΑΑ δίνεται η δυνατότητα να διερευνηθούν παρεμβάσεις για ασθενείς με άνοια. Θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε, καθώς έχει σημασία να προσφέρουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας».
Η εργασία υλοποιείται στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο πλαίσιο της πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ(ΚΗΦΗ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ /ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ” με κωδικό ΟΠΣ 5001328 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Από το γραφείο Τύπου