Δήμος Τρικκαίων

Προϊόντα από τη "Γη του Ασκληπιού" για την τοπική ανάπτυξη

17 Μαρτίου 2017
Δεύτερο μεγάλο βήμα για την υλοποίηση του «Σχεδίου ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» έκανε ο Δήμος Τρικκαίων. Τα προϊόντα από «Τη γη του Ασκληπιού» μπορούν πλέον να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν, με οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας του Δήμου με το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Τοπικής Ανάπτυξης «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ».
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017, αποφασίστηκε να εγκριθεί η υπογραφή σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας. Αυτό ουσιαστικά έχει δύο άξονες: ο πρώτος είναι η Ερευνα και Ανάπτυξη για τα προϊόντα της περιοχής. Ο δεύτερος, η ενίσχυση του δευτερογενή τομέα της οικονομίας, που θα αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα για τον Δήμο και την περιοχή γύρω από τον Κόζιακα.
Με το Σύμφωνο Συνεργασίας, οριοθετούνται σειρά βημάτων για την ανάπτυξη μέσω αυτών των αξόνων.
Ενδεικτικά, οι άξονες δράσεις είναι:

 • Καταγραφή και ανάδειξη της πλούσιας βιοποικιλότητας της περιοχής
 • Προσδιορισμός των ενδημικών αρωματικών – φαρμακευτικών ειδών που μπορούν να αποτελέσουν νέες δυναμικές καλλιέργειες, με ταυτόχρονη κοστολόγηση της παραγωγής τους.
 • Δημιουργία προϋποθέσεων για καθετοποίηση της παραγωγής τέτοιων καλλιεργειών (παραγωγή αιθέριων ελαίων).
 • Δημιουργία μονοπατιών περιήγησης και διαδραστικής παρατήρησης των ιαματικών αυτών βοτάνων
 • Σύνδεση του μύθου του Ασκληπιού με τα Μετέωρα και τις ιαματικές πηγές του Ριζώματος
 • Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης & χορήγησης brand name στα παραγόμενα προϊόντα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Ανάπτυξη προληπτικών και θεραπευτικών συστημάτων βασιζόμενων στην παραδοσιακή ιατρική, τη διατροφή και τη χρήση βοτανοθεραπευτικών σχημάτων,
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή ψηφιακών εξ αποστάσεως εφαρμογών υγείας.
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο τοπικά παραγόμενων προϊόντων (e-Asklipios).
 • Παραγωγή και εμπορία των ενδογενούς γενετικού υλικού, στα πλαίσια της διατήρησης της τοπικής βιοποικιλότητας.
 • Αξιοποίηση των οργανικών αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων
 • Καθιέρωση ετήσιου φεστιβάλ φύσης.

Μετά την ένταξη του Δήμου Τρικκαίων στο «Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Ασκληπιείων», προχωρά και η επιστημονική συνεργασία για να τεθούν βάσεις ανάπτυξης.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι το δεύτερο αυτό βήμα «προωθεί το σχέδιο για την πραγματική αξιοποίηση του πλούτου της περιοχής μας. Δεν είναι μόνος το όνομα πατρίδα του Ασκληπιού ο Δήμος Τρικκαίων. Είναι σημαντικό να αξιοποιούμε και να προωθούμε τη μακρά παράδοση στον τομέα των θεραπευτικών φυτών. Πλέον, με σύγχρονο και επιστημονικό τρόπο βάσει του συγκεκριμένου Συμφώνου Συνεργασίας, θέτουμε τις βάσεις για να μπορεί η κοινωνία να έχει αναπτυξιακό μέλλον».

Από το γραφείο Τύπου