Δήμος Τρικκαίων

Προκήρυξη για προμήθεια στεφάνων

13 Μαρτίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΚΡΥΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τηλ.: 24313 51203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 13/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 11382

3_Πρόσκληση ενδιαφέροντος

10032017 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ  ΣΤΕΦΑΝΙΑ

4_Έντυπο οικονομικής προσφοράς