Δήμος Τρικκαίων

Προκήρυξη για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων

14 Μαρτίου 2018
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιας απασχόλησης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ
Τηλ.: 2431351182
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 13/3/2018
Αριθ. Πρωτ.: 8768

ΩΚΛΚΩΗ9-ΣΩΧ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ