Δήμος Τρικκαίων

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου

12 Οκτωβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων Την πλήρωση με επιλογή, μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, με μηνιαία αντιμισθία, με σχέση έμμισθης εντολής, στο Δήμο Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΑΡΕΤΗ ΚΡΕΣΣΟΥ
Τηλ.: 2431351298
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 12/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 38793

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2018.03.09_73ΨΕΩΗ9-ΕΓΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_Sighn