Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΟΧ ΣΟΧ 4

5 Οκτωβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 – Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020