Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επισκευή του ΕΑΚ Μπάρας

10 Νοεμβρίου 2016
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΑΚ ΜΠΑΡΑΣ» με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue Reading Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επισκευή του ΕΑΚ Μπάρας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Τηλ.: 2431063230
Τρίκαλα, 10/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 58008

Προκήρυξη διαγωνισμού