Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ

8 Σεπτεμβρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (EE)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

espd

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ