Δήμος Τρικκαίων

Προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενων κερκίδων θεάτρου στο κάστρο της πόλης των Τρικάλων

6 Μαρτίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

SIMAP-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΕΡΚΙΔΕΣ_ΜΗΤΡΩΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΚΕΡΚΙΔΕΣ_9ΠΨΨΩΗ9-7ΨΦ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΦΡΟΥΡΙΟ 1_SIGNED

espd-request-v2(1)

espd-request-v2-1