Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

19 Δεκεμβρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

espd-request-v2(37)

espd-request-v2(38)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ (5)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΜΗΤΡΩΟ

Ψ0ΨΨΩΗ9-ΥΝΩ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ