Δήμος Τρικκαίων

Προμήθεια πετρελαιοειδών Δήμου Τρικκαίων έτους 2023

3 Οκτωβρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 3/10/2022
Αριθ. Πρωτ.: 45799

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_v1

3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ_V.2

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΕΕΕΣ

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ