Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

4 Αυγούστου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 4/8/2022
Αριθ. Πρωτ.: 35823

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΡΟΦΙΜΩΝ_v1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022-S 148-423121

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I_ΜΕΛΕΤΗ_pdf

2-ΕΕΕΣ

3-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III_ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩN ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ ΟΜΑΔΑ Η

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ ΟΜΑΔΑ Ι.doc

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ ΟΜΑΔΩΝ Α_B_Γ_Δ_Ε