Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

1 Νοεμβρίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών, της Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Σοφία Τσιτσικά
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 1/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 59038

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ