Δήμος Τρικκαίων

Προμήθεια ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

2 Μαρτίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΔΥΟ (2) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού-Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας & Πολιτισμού.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Σοφία Τσιτσικά
Τηλ.: 24313-51205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 2/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 9657

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ