Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ

1 Αύγουστος 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ, για τις δομές του Τμήματος Παιδικής Μέριμνας & Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης Continue Reading ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Σοφία Τσιτσικά
Τηλ.: 24313-51203, 2431351205
Email: promithies@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 1/8/2016
Αριθ. Πρωτ.: 39246

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ