Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

3 Μαρτίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων προβαίνει σε διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαιοειδών.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Φωτεινή Κρύου, Ευκυμίου Παναγιϊτα,
Τηλ.: 24313-51219
Email: [email protected].
Τρίκαλα, 24/2/2017
Αριθ. Πρωτ.: 8673

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_