Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ

16 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Σοφία Τσιτσικά
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 16/9/2016
Αριθ. Πρωτ.: 48292

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ