Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ

16 Σεπτέμβριος 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του. Αναλυτικά: Continue Reading ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Σοφία Τσιτσικά
Τηλ.: 2431351205
Email: tsitsika@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 16/9/2016
Αριθ. Πρωτ.: 48292

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ