Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

3 Μαρτίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια Υλικών Χειροτεχνίας & Κατασκευών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και λοιπών δομών του Δήμου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Μαρίκα Εξάρχου
Τηλ.: 24313-51213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 3/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 10059

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ