Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

3 Μαρτίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ για τη συντήρηση και αποκατάσταση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. Continue Reading ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Φωτεινή Κρύου
Τηλ.: 24313 51203-205
Email: fkriou@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 2/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 9697

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ