Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

2 Μαρτίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για τις ανάγκες συντήρησης των οδών που ευρίσκονται εντός των ορίων του
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Σοφία Τσιτσικά
Τηλ.: 24313-51205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 2/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 9658

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ