Δήμος Τρικκαίων

Προς οριστική λύση για τη γέφυρα οδού Σατωβριάνδου

22 Αυγούστου 2017
Λύση σε ένα ακόμη χρονίζον πρόβλημα δίνει ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για τη γέφυρα επί της οδού Σατωβριάνδου, η οποία από το 2007 παραμένει ανολοκλήρωτη.

Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στα τέλη Αυγούστου, τα μέλη του θα κληθούν να  εγκρίνουν τη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ». Πρόκειται για τη μελέτη που είχε εγκριθεί την άνοιξη από το Δημοτικό Συμβούλιο, για να διερευνηθεί, με ποιον τρόπο θα γίνει η αποκατάσταση της γέφυρας. Τη μελέτη είχε αναλάβει η εταιρεία «Μονολιθική μελετών», η οποία παραδίδει δύο τμήματα στο Σώμα: Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Μελέτη Καθαίρεσης και αποκατάστασης της γέφυρας.
Η συγκεκριμένη γέφυρα, από το 2007, όταν είχε προβλεφθεί να κατασκευαστεί με τον τίτλο του έργου να είναι «γέφυρας σύνδεσης των οδών Σατωβριάνδου – Κουτσούφλιανης στον Ληθαίο ποταμό», παρουσίασε πρόβλημα. Συγκεκριμένα, έσπασε ο αριστερός πυλώνας μεταξύ των δύο κάτω καλωδίων τάνυσης.
Ο Δήμος Τρικκαίων την άνοιξη ανέλαβε δράση και οι μηχανικοί που μελέτησαν το πρόβλημα, κατέληξαν σε μία λύση – από δύο που εξετάστηκαν: ανάρτηση του καταστρώματος μέσω 2 μεταλλικών τόξων διατομής τριγωνικού δικτυώματος και εφαρμογή εξωτερικής προέντασης στο κατάστρωμα.
Αυτή η λούση θεωρήθηκε και πιο αισθητικά ωραία και πιο οικονομική για τον Δήμο. Ο οποίος, μάλιστα, ήδη έχει προϋπολογίσει ποσό περίπου 100.000 ευρώ. Στη μελέτη, αναφέρεται επίσης ότι υπάρχουν αστοχίες (του κατάντη βραχίονα του πυλώνα,  αποδιοργάνωση σκυροδέματος, οξείδωση οπλισμών, μεγάλα βέλη κάμψης και ρωγμές). Ετσι η γέφυρα καθίσταται επικίνδυνη και για τον λόγο αυτόν, έχει κλείσει για τη διέλευση των πεζών που ήδη τη χρησιμοποιούσαν.
Ο Δήμος Τρικκαίων, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για χρόνιο πρόβλημα, αλλά και – κυρίως- ότι η γέφυρα εξυπηρετεί τους κατοίκους, επιλύει το θέμα.
Αν το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τη μελέτη, θα αρχίσει η διαδικασία για την προκήρυξη του έργου, που θα αφορά στα όσα προτείνει η μελέτη ή σε τυχόν άλλες προτάσεις συζητηθούν στη συνεδρίαση του Σώματος.

Από το γραφείο Τύπου