Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άδειες ΕΔΧ

1 Φεβρουάριος 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος