Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού υλικού, υλικού εκτυπώσεων, τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων

15 Ιουλίου 2020
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην ανάθεση της προμήθειας: φωτοτυπικού υλικού, υλικού εκτυπώσεων, τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων κλπ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 15/7/2020
Αριθ. Πρωτ.: 19777

19777_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠΟΛ

2_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ