Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ & ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ

26 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Δήμος Τρικκαίων, θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε τρεις (3) Παιδιάτρους για τις ανάγκες των Βρεφικών , Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών και του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ, καθώς και σε έναν (1) Παθολόγο για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α΄ και Β΄ βάρδια, του Δήμου Τρικκαίων, για χρονικό διάστημα: Οκτώβριος 2019 έως Ιούλιος 2020.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 26/9/2019
Αριθ. Πρωτ.: 32825

32825_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΤΡΩΝ 2019-2020

Α1_ENΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Α2_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Α3_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Β1_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ