Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ & ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ

9 Οκτωβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων, θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε τρεις (3) Παιδιάτρους για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ, καθώς και σε έναν (1) Παθολόγο για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α΄ και Β΄ βάρδια, του Δήμου Τρικκαίων, για χρονικό διάστημα: Οκτώβριος 2018 έως Ιούλιος 2019.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 9/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 38079

38079_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α1_ENΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Α2_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Α3_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Β1_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ 2018-2019

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ