Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού

22 Ιουνίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια Εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες των παιδικών - βρεφικών σταθμών του Δήμου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 22/6/2017
Αριθ. Πρωτ.: 31704

1_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ