Δήμος Τρικκαίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης & ασφάλειας

5 Δεκεμβρίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης & ασφάλειας (Πινακίδες, καθρέπτες).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΚΡΥΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τηλ.: 2431351233
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 5/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 65080

03_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1_Τεχνικές προδιαγραφές

8a_Έντυπο οικονομικής προσφοράς