Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

23 Μάιος 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην ανάθεση παροχής των υπηρεσιών-εργασιών ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ. Αναλυτικά: Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Οικονομικών Υπηρεσιών
Προμηθειών
Τ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: Σοφία Τσιτσικά
Τηλ.: 2431351203
Email: promithies@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 23/5/2016
Αριθ. Πρωτ.: 24681

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΜΕΛΕΤΗ