Δήμος Τρικκαίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ

16 Νοεμβρίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια ξυλείας ελάτης πριστή για τη συντήρηση ξύλινων κατασκευών που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους εντός των ορίων του Δήμου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΚΡΥΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τηλ.: 24313 51203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 16/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 61714

03-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνική Έκθεση

8a-Έντυπο οικονομικής προσφοράς